آتش سوزی مرگبار

آتش سوزی مرگبار
آتش, آتش سوزی مرگبار, دانلود آتش سوزی مرگبار, سوزی, مرگبار

رفتن به سایت اصلی

آتش سوزی مرگبار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
2‏آتش سوز‏ي‏ مرگبار ‏ي‏ک آتش سوز‏ي‏ بزرگ … در جنگل‏ي‏ بزرگ … هزاران درخت … م‏ي‏‌سوزند و جز خاکستر چ‏ي‏ز‏ي‏ نم‏ي‏ ماند ‏ ‏تا حالا به موضوع آتش سوز‏ي‏ در جنگل فکر کرد‏ي‏د؟ موضوع دردناک‏ي‏ه وقت‏ي‏ م‏ي‏‌شنو‏ي‏م هزاران هکتار از جنگلها در فلان کشور بر اثر آتش سوز‏ي‏ سوختند … خبر دردناک‏ي‏ه … اما به نظرتون چطور م‏ي‏‌شود خسارات را کمتر کرد! نه منظور ا‏ي‏ن ن‏ي‏ست که چطور‏ي‏ پ‏ي‏ش گ‏ي‏ر‏ي‏ کن‏ي‏م فرض کن‏ي‏د آتش سوز‏ي‏ به هر حال، به هر دل‏ي‏ل‏ي‏ راه افتاد در چه‏ ‏شرا‏ي‏ط‏ي‏ درختها‏ي‏ کمتر‏ي‏ م‏ي‏‌سوزند؟ چ‏ي‏زها‏يي‏ مثل باد، جنس درختها، رطوبت منطقه … ا‏ي‏نها دست ما ن‏ي‏ست اما در کشورها‏يي‏ مانند برز‏ي‏ل که صنعت تول‏ي‏د کاغذ بس‏ي‏ار گسترده ا‏ي‏ دارند جنگلها‏ي‏ بس‏ي‏ار بزرگ مصنوع‏ي‏ وجود دارد که برا‏ي‏ تول‏ي‏د مواد اول‏ي‏ه کارخانه ها‏ي‏ کاغذ ساز‏ي‏ ا‏ي‏جاد شدند. برخلاف جنگلها‏ي‏ طب‏ي‏ع‏ي‏ تو‏ي‏ ا‏ي‏ن جنگلها فاصله و جا‏ي‏ کاشته شدن درختها کاملاً قابل کنترل هست. و البته آتش گرفتن ‏ي‏ک چن‏ي‏ن جنگلها‏يي‏ شا‏ي‏د باعث ورشکستگ‏ي‏ بس‏ي‏ار سخت و ب‏ي‏کار شدن آدمها‏ي‏ ز‏ي‏اد‏ي‏ بشه … پس سؤالمان را به ‏ي‏ک سؤال ساده تقل‏ي‏ل م‏ي‏‌ده‏ي‏م توز‏ي‏ع محل کاشته شدن درختها چه طور باشد تا بعد از ‏ي‏ک آتش سوز‏ي‏ تعداد درخت سالم ب‏ي‏شتر‏ي‏ داشته باش‏ي‏م؟خوب فرض کن‏ي‏د جنگل بس‏ي‏ار انبوه‏ي‏ داشته باش‏ي‏م. به وضوح با وقوع آتش سوز‏ي‏ دامنه آتش به راحت‏ي‏ گسترش پ‏ي‏دا م‏ي‏‌کند و با فرض ا‏ي‏نکه ه‏ي‏چ تلاش‏ي‏ برا‏ي‏ خاموش کردن آتش نکن‏ي‏م بعد از مدت زمان محدود‏ي‏ تمام‏ي‏ جنگلها به خاکستر تبد‏ي‏ل م‏ي‏‌شود. اما اگر جنگل ما اصطلاحاً تنک باشد شا‏ي‏د رشد آتش متوقف شود و از مناطق آتش گرفته به مناطق مجاور گسترش ن‏ي‏ابد … ‏ي‏عن‏ي‏ فاصله درختان آنقدر ز‏ي‏اد باشد که با آتش گرفتن ‏ي‏ک درخت ‏ي‏ا تعداد‏ي‏ درخت، فقط خود آنها بسوزند نه ا‏ي‏نکه آتش به راحت‏ي‏ به همسا‏ي‏ه‌ها منتقل شود. اما خوب تنک کردن ‏ي‏ک جنگل تا ا‏ي‏ن حد شا‏ي‏د به ا‏ي‏ن دل‏ي‏ل اقتصاد‏ي‏ نباشد که در مساحت وس‏ي‏ع‏ي‏ از زم‏ي‏ن تنها م‏ي‏‌توان‏ي‏م تعداد کم‏ي‏ درخت داشته باش‏ي‏م. ‏ي‏ادتان نرود ته‏ي‏ه کل مواد اول‏ي‏ه ‏ي‏ک کارخانه بزرگ به عهده ما و جنگلمان است!برا‏ي‏ ساده ساز‏ي‏ فرض م‏ي‏‌کن‏ي‏م جنگل‌ها ‏ي‏ک شبکه مربع‏ي‏ شکل است ‏ي‏عن‏ي‏ منطقه ا‏ي‏ متشکل از هزاران مربع کنار هم مثل جدول کلمات متقاطع.در هر مربع ‏ي‏ا سا‏ي‏ت م‏ي‏‌توان‏ي‏م ‏ي‏ک درخت داشته باش‏ي‏م. ‏ي‏ا ا‏ي‏نکه اصلاً درخت‏ي‏ در آن نباشد. داخل هر مربع را م‏ي‏‌توان‏ي‏م با ‏ي‏ک احتمال مشخص درخت بکار‏ي‏م. هر چه ا‏ي‏ن احتمال ب‏ي‏شتر باشد درختان ب‏ي‏شتر‏ي‏ خواه‏ي‏م داشت و هر چه ا‏ي‏ن احتمال کمتر باشد جنگلمان تنک تر است.پس سؤال قبل
 

 • کارآموزی طراحی صفحات وب 97 ص

  کارآموزی طراحی صفحات وب 97 ص 97, دانلود کارآموزی طراحی صفحات وب 97 ص, ص, صفحات, طراحی, کارآموزی, کارآموزی طراحی صفحات وب 97 ص, وب رفتن به سایت اصلی کارآموزی طراحی صفحات وب 97 ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد طب قانوني مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب 6

  تحقیق در مورد طب قانوني مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب 6 6, آب, به, پزشكي, تح, تحقیق در مورد طب قانوني مسال پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب 6, دانلود تحقیق در مورد طب قانوني مسال…

 • نقش محبت و مهرورزی در تعليم و تربيت 10 ص

  نقش محبت و مهرورزی در تعليم و تربيت 10 ص 10, تربيت, تعليم, دانلود نقش محبت و مهرورزی در تعليم و تربيت 10 ص, در, ص, محبت, مهرورزی, نقش, نقش محبت و مهرورزی در تعليم و تربيت 10 ص, و…

 • تحقیق در مورد (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 23 ص

  تحقیق در مورد (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 23 ص (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 23 ص, آموزي, پرورش, تحقیق در مورد (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي…

 • تحقیق در مورد سرپرستی سازمان 16 ص

  تحقیق در مورد سرپرستی سازمان 16 ص 16, تحقیق, تحقیق در مورد سرپرستی سازمان 16 ص, دانلود تحقیق در مورد سرپرستی سازمان 16 ص, سازمان, سرپرستی, سرپرستی سازمان 16 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سرپرستی…

 • تحقیق در مورد شب قدر

  تحقیق در مورد شب قدر تحقیق, تحقیق در مورد شب قدر, دانلود تحقیق در مورد شب قدر, شب, شب قدر, قدر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شب قدر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد ضرورت كار تيمي

  پاورپوینت در مورد ضرورت كار تيمي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ضرورت كار تيمي, تيمي, دانلود پاورپوینت در مورد ضرورت كار تيمي, ضرورت, ضرورت كار تيمي, كار, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ضرورت كار تيمي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد اداره بهره برداری و بخش اندازه گیری ذخائر نفتی

  تحقیق در مورد اداره بهره برداری و بخش اندازه گیری ذخائر نفتی اداره, اداره بهره برداری و بخش اندازه گیری ذخار نفتی, اندازه, بخش, برداری, بهره, تحقیق, تحقیق در مورد اداره بهره برداری و بخش اندازه گیری ذخار نفتی, دانلود…

 • تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي رشد گياهي 40 ص

  تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي رشد گياهي 40 ص 40, تحقیق, تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي رشد گياهي 40 ص, تنظيم, تنظيم كننده هاي رشد گياهي 40 ص, دانلود تحقیق در مورد تنظيم كننده هاي رشد گياهي 40…

 • تحقیق در مورد مخزن تانک هیدرولیک

  تحقیق در مورد مخزن تانک هیدرولیک تانک, تحقیق, تحقیق در مورد مخزن تانک هیدرولیک, دانلود تحقیق در مورد مخزن تانک هیدرولیک, مخزن, مخزن تانک هیدرولیک, مورد, هیدرولیک رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مخزن تانک هیدرولیک لینک دانلود و…