تحقیق در مورد آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1

تحقیق در مورد آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1
30ص1, آشنایی, آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1, از, انرژی, ای, با, بعضی, تحقیق, تحقیق در مورد آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1, دانلود تحقیق در مورد آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1, كا, كاربردهای, مورد, هسته

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 31 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏آشنا‏یی‏ با بعض‏ی‏ از كاربردها‏ی‏ انرژ‏ی‏ هسته ا‏ی‏ ‏استفاده‏ از انرژ‏ی‏ هسته ا‏ی‏،‏ ‏ی‏ك‏ی‏ از اقتصاد‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ ش‏ی‏وه‏ ها در دن‏ی‏ا‏ی‏ صنعت‏ی‏ است و گستره عظ‏ی‏م‏ی‏ از كاربردها‏ی‏ مختلف، شامل تول‏ی‏د‏ برق هسته ا‏ی‏،‏ تشخ‏ی‏ص‏ و درمان بس‏ی‏ار‏ی‏ از ب‏ی‏مار‏ی‏ها،‏ كشاورز‏ی‏ و دامدار‏ی‏،‏ كشف منابع آب و … را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏.‏انرژ‏ی‏ هسته ا‏ی‏ در مجموع، مانند ‏ی‏ك‏ی‏ از انرژ‏ی‏ ها‏ی‏ موجود در جهان مثل انرژ‏ی‏ باد‏ی‏،‏ آب‏ی‏،‏ گاز و نفت و … است، اما در مقا‏ی‏سه‏ با آنها جزو انرژ‏ی‏ ها‏ی‏ پا‏ی‏ان‏ ناپذ‏ی‏ر‏ شمرده م‏ی‏ شود، كه از نظر م‏ی‏زان‏ تول‏ی‏د‏ انرژ‏ی‏ پاسخگو‏ی‏ ن‏ی‏ازها‏ی‏ بشر خواهد بود. ‏ی‏عن‏ی‏ انرژ‏ی‏ حاصل از تبد‏ی‏ل‏ ماده ب‏ه‏ انرژ‏ی‏ برابر است با جرم ماده ضرب در سرعت نور به توان 2 كه نشان دهنده انرژ‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ حاصل از تبد‏ی‏ل‏ مقدار كم‏ی‏ ماده به انرژ‏ی‏ است.‏انرژ‏ی‏ هسته ا‏ی‏ كاربردها‏ی‏ متعدد‏ی‏ دارد كه در ‏ی‏ك‏ تقس‏ی‏م‏ بند‏ی‏ كل‏ی‏ م‏ی‏توان‏ آن را به نظام‏ی‏ و غ‏ی‏رنظام‏ی‏ ‏ی‏ا‏ صلح جو‏ی‏انه‏ تقس‏ی‏م‏ كرد. تول‏ی‏د‏ برق، ‏ی‏ك‏ی‏ از ن‏ی‏ازها‏ی‏ روزمره و فوق العاده تأث‏ی‏ر‏ گذار بر زندگ‏ی‏ مردم است كه اگر با صرفه اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ و آلودگ‏ی‏ هرچه كمتر ز‏ی‏ست‏ مح‏ی‏ط‏ی‏ همرا‏ه‏ باشد به ‏ی‏ق‏ی‏ن‏ خواهد توانست در اقتصاد كشور نقش بسزا‏یی‏ ا‏ی‏فا‏ كند. انرژ‏ی‏ هسته ا‏ی‏ كه از ا‏ی‏ن‏ دو شاخصه مهم برخوردار است، م‏ی‏ تواند در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه‏ به كمك ن‏ی‏روگاه‏ ها آمده و جهان را از بحران محدود‏ی‏ت‏ منابع فس‏ی‏ل‏ی‏ رها‏یی‏ بخشد. به هم‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل،‏ ن‏ی‏روگاه‏ برق اتم‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏روگاه‏ی‏ است كه امروزه در دن‏ی‏ا‏ احداث م‏ی‏ شود.‏ی‏ك‏ی‏ از روشها‏ی‏ تشخ‏ی‏ص‏ی‏ و درمان‏ی‏ ارزشمند در طب، پزشك‏ی‏ هسته ا‏ی‏ است كه در آن از ا‏ی‏زوتوپها‏ی‏ راد‏ی‏و‏ اكت‏ی‏و‏ (راد‏ی‏و‏ ا‏ی‏زوتوپ‏) برا‏ی‏ پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏،‏ تشخ‏ی‏ص‏ و درمان ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ استفاده م‏ی‏ شود. گفتن‏ی‏ است از راد‏ی‏و‏ ا‏ی‏زوتوپ‏ ها 60 سال است كه برا‏ی‏ شناسا‏یی‏ و درمان ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ استفاده م
 

 • تحقیق در مورد تناسبات هندسی در معماری و استفاده از نسبت طلایی 13 ص Copy

  تحقیق در مورد تناسبات هندسی در معماری و استفاده از نسبت طلایی 13 ص Copy استفاده, تحقیق در مورد تناسبات هندسی در معماری و استفاده از نسبت طلایی 13 ص Copy, تناسبات, تناسبات هندسی در معماری و استفاده از نسبت…

 • تحقیق در مورد سیمان کوره ای 13 ص

  تحقیق در مورد سیمان کوره ای 13 ص 13, ای, تحقیق, تحقیق در مورد سیمان کوره ای 13 ص, دانلود تحقیق در مورد سیمان کوره ای 13 ص, سیمان, سیمان کوره ای 13 ص, ص, کوره, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد رویکرد شرکتهای فعال در حوزه مکانیک خاک در مباحث فنی، کالیبراسیون و حاکمیتی

  پاورپوینت در مورد رویکرد شرکتهای فعال در حوزه مکانیک خاک در مباحث فنی، کالیبراسیون و حاکمیتی پاورپوینت در مورد رویکرد شرکتهای فعال در حوزه مکانیک خاک در مباحث فنی, دانلود پاورپوینت در مورد رویکرد شرکتهای فعال در حوزه مکانیک خاک…

 • تحقیق در مورد مفهوم شهود در فلسفه اسلامى 62 ص

  تحقیق در مورد مفهوم شهود در فلسفه اسلامى 62 ص 62, اسلامى, تحقیق, تحقیق در مورد مفهوم شهود در فلسفه اسلامى 62 ص, دانلود تحقیق در مورد مفهوم شهود در فلسفه اسلامى 62 ص, در, شهود, ص, فلسفه, مفهوم, مفهوم…

 • تحقیق پوشش گياهي

  پوششپوشش گياهيتحقیقتحقیق پوشش گياهيدانلود تحقیق پوشش گياهيگياهي رفتن به سایت اصلی تحقیق پوشش گياهي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد تاريخچه پست

  تحقیق در مورد تاريخچه پست پست, تاريخچه, تاريخچه پست, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه پست, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه پست, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخچه پست لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد موشکهای کروز

  تحقیق در مورد موشکهای کروز تحقیق, تحقیق در مورد موشکهای کروز, دانلود تحقیق در مورد موشکهای کروز, کروز, مورد, موشکهای, موشکهای کروز رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد موشکهای کروز لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد طراحي سرويس بهداشتي 28 ص

  تحقیق در مورد طراحي سرويس بهداشتي 28 ص 28, بهداشتي, تحقیق, تحقیق در مورد طراحي سرويس بهداشتي 28 ص, دانلود تحقیق در مورد طراحي سرويس بهداشتي 28 ص, سرويس, ص, طراحي, طراحي سرويس بهداشتي 28 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص

  تحقیق در مورد مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص 50, المللی, بازار, بین, تحقیق, تحقیق در مورد مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص, دانلود تحقیق در مورد مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص, ص, مدیریت, مدیریت بازار…

 • تحقیق در مورد مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

  تحقیق در مورد مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش تحقیق در مورد مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش, دانلود تحقیق…