تحقیق در مورد الگوي ارائه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي

تحقیق در مورد الگوي ارائه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي
آسيب, اراه, الگوي, الگوي اراه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي, به, تحقیق در مورد الگوي اراه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي, توانبخشي, خدمات, دانلود تحقیق در مورد الگوي اراه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد الگوي ارائه خدمات توانبخشي به آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏بسمه تعالي‏الگوي ارائه خدمات توانبخشي ‏ب‏ه آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبيعي ‏مقدمه‌ ‏انسان‌ از گذشته‌هاي‌ بسيار دور همواره‌ در بستر پر فراز و نشيب‌ زندگي‌ خود، طعمه‌ حوادث‌ و اتفاقات‌ ‏ناشناخته‌ قرار داشته‌ و قرباني‌ بلاياي‌ متعدد بوده‌ كه‌ او را بصورت‌ موقت‌ يا دائم‌ از نعمت‌ سلامتي‌ و زندگي‌ ‏مستقل‌ محروم‌ و با ‏محدوديتهايي‏ مواجه‌ ساخته‌ است‌. قهر و خشم‌ طبيعت‌ بصورت‌هاي‌ گوناگون‌ چون‌ ‏زلزله‌، سيل‌، آتش‌سوزي‌، طوفان‌ و بسياري‌ از عوامل‌ ديگر سلامت‌ او را تهديد نموده‌ و ‏هر ساله‏ گروههاي‌ ‏كثيري‌ از افراد فعال‌ اجتماع‌ را دچار معضل‌ مي‌سازد. فقدان‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌ عمومي‌ جامعه‌ موجب‌ ‏مي‌گردد كه‌ پذيرش‌ اين‌ افراد در جامعه‌ و هموار ساختن‌ زمينه‌هاي‌ مساعد و ايجاد بستر مناسب‌ جهت‌ ‏حضور فعال‌ آنها در عرصه‌هاي‌ اجتماعي‌ با مشكلات‌ عديده‌ روبرو گردد. براين‌ اساس‌ ضرورت‌ دارد قبل‌ از ‏بروز حوادث‌ و اتفاقات‌ غيرقابل‌ پيش‌بيني‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌هاي‌ مورد نياز در راستاي‌ چگونگي‌ مراقبت‌ از ‏خود و ارائه‌ كمك‌هاي‌ مورد لزوم‌ در اختيار جامعه‌ بويژه‌ افراد مبتلا به‌ ناتواني‌ و معلوليت‌ قرار گرفته‌ تا از اين‌ ‏طريق‌ بتوان‌ ضمن‌ ارائه‌ پيش‌ آگاهي‌ لازم‌، تمهيدات‌ مورد نظر در راستاي‌ پيشگيري‌ از تشديد معلوليت‌ را در ‏آنان‌ فراهم‌ نمود. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ كشور ايران‌ از نظر جغرافيائي‌ در محلي‌ واقع‌ شده‌ كه‌ در آن‌ گسل‌هاي‌ ‏فراواني‌ وجود دارد بطوري‌ كه‌ هرازگاه‌ شاهد وقوع‌ زلزله‌هائي‌ طي‌ سالهاي‌ گذشته‌ بوده‌ايم‌. شهر تهران‌ نيز ‏در قسمت‌ شمال‌ و جنوب‌ خود بر روي‌ دو گسل‌ بزرگ‌ واقع‌ گرديده‌ كه‌ در پهنه‌ خود داراي‌ شكستگي‌هاي‌ ‏كوچك‌ فراوان‌ است‌ و در صورت‌ فعاليت‌ اين‌ دو گسل‌، شهر تهران‌ دچار ‏جابجايي‏ و جنبش‌ خواهد شد. ‏سوابق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ دو گسل‌ در گذشته‌ موجب‌ بروز زلزله‌هائي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ بوده‌ كه‌ آخرين‌ زلزله‌ ‏ثبت‌ شده‌ در تهران‌ مربوط به‌ حدود 70 سال‌ قبل‌ و با قدرت‌ 8 ريشتر ‏به وقو‏ع‏ پيوسته‌ است‌.‏در اين ميان وضعيت افراد داراي ناتواني و معلوليت ونيز آن دسته از افرادي كه در هنگام وقوع زلزله دچار ناتواني و معلولي‏ت‏ مي گردند مقداري حساستر است. اين گروه از افراد جامعه به واس‏طه‏ ناتواني خود قدرت برخورد مناسب در هنگام وقوع زلزله را نداشته و ممكن است معلوليت آنان تشديد نيز بيابد. اراين‏ ‏رو ضرورت تدوين الگويي براي چگونگي ارائ‏ه‏ خدمات توانبخش به اين دسته از افراد جامعه انكار تا‏پ‏دير است. متاسفانه تاكنون نه در سا‏ز‏ز‏مان هاي امدادي و نه در سازمان هاي متولي خدمات توانبخشي به اين موضوع انديشيده نشده بود. ‏پژوهش حاضر به قصد تدوين الگوي ارائه خدما‏ت‏ توانبخشي به هنگام وقوع بلاياي طبيعي انجام گرفته است. آنچه در ادامه مرور خواهد شد در دو بخش كلي به صورت مختصر به موضوع پرداخته است:‏اول – اص‏ول‌ پيشگيري‌ از تشديد معلوليت‌ و ناتواني‌ و راهكارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ مقابل‏ه ‏با بلاياي‌ طبيعي‌ براي‌ افراد داراي‌ ناتواني‌ (قبل‌، حين‌ و بعد از بروز بحرا‏ن)‏دوم ‏–‏ مديريت و نحوه ارائه خدمات توانبخشي مورد نياز به افراد آسيب ديده ناشي از بلاياي طبيعي‏اميد است اين مختصر بتواند راهكارهاي اجرائي مناسبي فراروي دست اندر كارا‏ن‏ امور امداد و توانبخشي در سازمانده‏ي‏ خدماتي مناسب و درخور افر‏ا‏د داراي معلوليت و ناتواني در كشور قرار دهد.‏قسمت اول‏ ‏الف‌. اصول‌ آمادگي‌ در مقابل‌ بلاياي‌ طبيعي‌ ‏با توجه‌ به‌ نقش‌ اساسي‌ و مهمي‌ كه‌ اطلاع‌رساني‌ و ارائه‌ آگاهي‌هاي‌ لازم‌ در اجتماع‌ مي‌تواند از يك‌ سو د‏ر‏ارتقاء بخشيدن‌ به‌ سطح‌ دانش‌ و بينش‌ جامعه‌ هدف‌ و از سوي‌ ديگر در راستاي‌ پيشگيري‌ و ممانعت‌ از بروز ‏برخي‌ مشكلات‌ و معضلات‌ مربوطه‌ مفيد و مؤثر باشد بنابراين‌ ضرورت‌ دارد در خصوص‌ حوادث‌ و بلاياي‌ ‏طبيعي‌ كه‌ زمان‌ وقوع‌ آن‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ نيست‌ از قبل‌ راهكارها و شيوه‌هاي‌ مناسب‌ برخورد با آن‌ بصورت‌ ‏ساده‌ و روشن‌، با استفاده‌ و بهره‌گيري‌ از امكانات‌ و منابع‌ موجود اجتماعي‌ در اختيار افراد بويژه‌ ‏معلولان‏ و ‏خانواده‌هاي‌ آنان‌ قرار گيرد تا در زمان‌ وقوع‌، ضمن‌ اتخاذ روش‌ صحيح‌ مقابله‌، از بروز نقص‌ و يا تشديد ‏معلوليت‌ در خود و اطرافيان‌ جلوگيري‌ گردد. ارائه‌ آموزش‌هاي‌ مربوطه‌ مي‌تواند بصورت‌ زير طراحي‌ شود:‏1-‏ـ آموزش‌ و آماده‌ نمودن‌ جامعه‌ (افراد ناتوان‌‏) ‏در ارتباط با ارائه‌ اطلاعات‌ و آموزش‌هاي‌ لازم‌ و آماده‌سازي‌ جامعه‌ بويژه‌ افراد ناتوان‌ (معلول‌) براي‌ خورد ‏و مقابله‌ با بلاياي‌ طبيعي‌ و يا ساير حوادث‌، سازمان‌ها و ارگانهاي‌ ذيربط مانند سازمان‌ بهزيستي‌ كشور، ‏وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، سازمان‌ آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌
 

 • پرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالان

  بزرگسالان)بلپرسشنامهپرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالاندانلود پرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالانسازگاريفرم رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • تحقیق در مورد انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي 21ص

  تحقیق در مورد انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي 21ص 21ص, انديشه, انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي 21ص, تحقیق, تحقیق در مورد انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي 21ص, دانلود تحقیق در مورد انديشه ديني و…

 • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

  تصمیمتصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتیتعیینخطدانلود تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتیدولتیگیریمشیو رفتن به سایت اصلی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…

 • کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز

  کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز دانلود کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز, در, دشت, رکت, سبز, طراحان, کارآموزی, کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز رفتن به سایت اصلی کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد بمب‌های گرافيتی

  پاورپوینت در مورد بمب‌های گرافيتی بمب‌های, بمب‌های گرافيتی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بمب‌های گرافيتی, دانلود پاورپوینت در مورد بمب‌های گرافيتی, گرافيتی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بمب‌های گرافيتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • مقاله با عنوان تاثیر بورس بر اقتصاد

  مقاله با عنوان تاثیر بورس بر اقتصاد اقتصاد, با, بر, بورس, تاثیر, دانلود مقاله با عنوان تاثیر بورس بر اقتصاد, عنوان, مقاله, مقاله با عنوان تاثیر بورس بر اقتصاد رفتن به سایت اصلی مقاله با عنوان تاثیر بورس بر اقتصاد…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان حذف حالت های نامطلوب (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان حذف حالت های نامطلوب (تحقیق دانش آموزی) پاور, پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان حذف حالت های نامطلوب (تحقیق دانش آموزی), حالت, حذف, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و…

 • پاورپوینت در مورد قنات

  پاورپوینت در مورد قنات پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قنات, دانلود پاورپوینت در مورد قنات, قنات, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد قنات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها

  پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها آلودگي, آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها, خودرو, دانلود پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو…

 • گزارش تخصصی : هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حلهای مناسب

  گزارش تخصصی : هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حلهای مناسب گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی : هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با…