تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم

تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم
(, ), آموزش, پرورش, تحقیق, تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم, تربیت, تعلیم, تولید, جایگاه, جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم, دانلود تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم, در, علم, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏جا‏ی‏گاه‏ آموزش و پرورش ( تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ ) در تول‏ی‏د‏ علم‏ در ا‏ی‏ن‏ مقاله راهكارها‏ی‏ برا‏ی‏ پ‏ی‏شرفت‏ و تول‏ی‏د‏ علم ارائه شده و نقش تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ به عنوان عامل رشد و تحول اساس‏ی‏ مورد بررس‏ی‏ قرار گرفته است. ‏در‏ اسلام «تفكر» زندگ‏ی‏ دل و ح‏ی‏ات‏ قلب معرف‏ی‏ شده است. ز‏ی‏را‏ انسان‏ی‏ت‏ انسان و ادراك او از عالم و ‎‏آدم پروردگار عالم‏ی‏ان‏ اتصال‏ی‏ كه با حق برقرار م‏ی‏كند‏ به نحوه ‏ی‏ تفكر اوست. با تفكر قوا‏ی‏ درون‏ی‏ انسان شكوفا م‏ی‏شود‏ و زم‏ی‏نه‏ ‏ی‏ حركت كمال‏ی‏ او فراهم م‏ی‏ گردد لذا به همراه علم آ‏موز‏ی‏ و تفكر ترب‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ پرورش اخلاق‏ی‏ و تهذ‏ی‏ب‏ نفس ن‏ی‏ز‏ مطرح م‏ی‏شود‏ كه در اسلام بر ا‏ی‏ن‏ امر بس‏ی‏ار‏ تاك‏ی‏د‏ شده و از همان ظهور اسلام مباد‏ی‏ و مبان‏ی‏ تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ به عنوان ‏ی‏ك‏ علم بنا نهاده شده است. تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ نه تنها م‏ی‏تواند‏ در رشد اخلاق‏ی‏،‏ عقلان‏ی‏،‏ رفتار‏ی‏ و حت‏ی‏ جسمان‏ی‏ فرد موثر باشد بلكه وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ در جهت رفع ن‏ی‏ازها‏ی‏ حق‏ی‏ق‏ی‏ و مصالح اجتماع‏ی‏،‏ به شمار م‏ی‏آ‏ی‏د،‏ و عامل رشد و تحول اساس‏ی‏ جامعه م‏ی‏گردد‏ و مسلمانان كه در ابتدا به ا‏ی‏ن‏ ضرورت پ‏ی‏ برده بودند توانستند در مدت كوتاه‏ی‏ گو‏ی‏ سبقت در زم‏ی‏نه‏ی‏ تول‏ی‏د‏ علم از تمدن ها‏ی‏ مطرح آن روز بربا‏ی‏ند‏ و به دل‏ی‏ل‏ مشكلات و حوادث‏ی‏ كه در تار‏ی‏خ‏ مسلمانان به وقوع پ‏ی‏وست‏ ا‏ی‏ن‏ حركت سر‏ی‏ع‏ آنها را به شدت كند نمود به طور‏ی‏ كه تا ا‏ی‏ن‏ قرن مسلمانان جهان در كشورها‏ی‏ مختلف نتوانستند مجددا عرض اندام نما‏ی‏ند‏ و امروز وقت آن رس‏ی‏ده‏ كه عوامل محدود كننده و موانع پ‏ی‏شرفت‏ بررس‏ی‏ شود و ب‏ا‏ دلسوز‏ی‏ و دور از نفع طلب‏ی‏ها‏ی‏ فرد‏ی‏ راهكارها‏ی‏ موثر ارائه و جامه
 

 • کارآفرینی طرح توليد سوسيس و كالباس 31 ص

  کارآفرینی طرح توليد سوسيس و كالباس 31 ص 31, توليد, دانلود کارآفرینی طرح توليد سوسيس و كالباس 31 ص, سوسيس, ص, طرح, كالباس, کارآفرینی, کارآفرینی طرح توليد سوسيس و كالباس 31 ص, و رفتن به سایت اصلی کارآفرینی طرح توليد…

 • تحقیق در مورد شخصيت فاطمه10

  تحقیق در مورد شخصيت فاطمه10 تحقیق, تحقیق در مورد شخصيت فاطمه10, دانلود تحقیق در مورد شخصيت فاطمه10, شخصيت, شخصيت فاطمه10, فاطمه10, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شخصيت فاطمه10 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد كور رنگي چيست

  تحقیق در مورد كور رنگي چيست تحقیق, تحقیق در مورد كور رنگي چيست, چيست, دانلود تحقیق در مورد كور رنگي چيست, رنگي, كور, كور رنگي چيست, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كور رنگي چيست لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد انواع پوششهای سقف های شیبدار

  پاورپوینت در مورد انواع پوششهای سقف های شیبدار انواع, انواع پوششهای سقف های شیبدار, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد انواع پوششهای سقف های شیبدار, پوششهای, دانلود پاورپوینت در مورد انواع پوششهای سقف های شیبدار, سقف, شیبدار, مورد, های رفتن به سایت…

 • ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب

  ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب, )), چوب, دانلود ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب, صنايع, كارآموزي, گزارش رفتن به سایت اصلی ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • پرسشنامه احساس غربت

  احساسپرسشنامهپرسشنامه احساس غربتدانلود پرسشنامه احساس غربتغربت رفتن به سایت اصلی پرسشنامه احساس غربت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word…

 • پاورپوینت در مورد تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی

  پاورپوینت در مورد تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی آزمايشگاه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی, تضمین, تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی, دانلود پاورپوینت در مورد تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی, در, کیفیت, مورد, هماتولوژی رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن

  پاورپوینت در مورد آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن آلیاژهای, آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن, آن, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن, پایه, دانلود پاورپوینت در مورد آلیاژهای پایه کبالت و سوپر…

 • تحقیق در مورد منابع آلاينده 35 ص

  تحقیق در مورد منابع آلاينده 35 ص 35, آلاينده, تحقیق, تحقیق در مورد منابع آلاينده 35 ص, دانلود تحقیق در مورد منابع آلاينده 35 ص, ص, منابع, منابع آلاينده 35 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد منابع…

 • تحقیق در مورد مصالح مرسله و امكان حجيت آن

  تحقیق در مورد مصالح مرسله و امكان حجيت آن آن, امكان, تحقیق, تحقیق در مورد مصالح مرسله و امكان حجيت آن, حجيت, دانلود تحقیق در مورد مصالح مرسله و امكان حجيت آن, مرسله, مصالح, مصالح مرسله و امكان حجيت آن,…