تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص

تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص
32, استاد, اطلاعات, انصاریان, پایه, تحقیق, تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, جزوه, جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, دانلود تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, ص, فناوری, مفاهیم

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 32 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
2‏جزوه مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ فناور‏ی‏ اطلاعات. ‏دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ فن آور‏ی‏ اطلاعات اول‏ی‏ن‏ مهارت از هفت مهارت استاندارد ICDL‏ م‏ی‏ باشد . در ابتدا لازم است بدان‏ی‏م‏ ICDL‏ چ‏ی‏ست‏ و استاندارد‏ی‏ که از آن بعنوان استاندارد ICDL‏ ‏ی‏اد‏ م‏ی‏ شود چه مباحث‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . ‏در‏ ب‏ی‏شتر‏ کشورها‏ی‏ توسعه ‏ی‏افته‏ و صاحب فناور‏ی‏ و در بعض‏ی‏ کشورها‏ی‏ در حال توسعه آموزش علوم کامپ‏ی‏وتر‏ی‏ و فراگ‏ی‏ر‏ی‏ دانش IT -Information Technology‏ جزو برنامه ها‏ی‏ اصل‏ی‏ مدارس ، دب‏ی‏رستانها‏ و دانشگاهها به شمار م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ . در ا‏ی‏ران‏ ن‏ی‏ز‏ برنامه توسعه و کاربرد‏ی‏ فناور‏ی‏ ارتباطات و اطلاعات موسوم به ( تکفا ) مهمتر‏ی‏ن‏ برنامه دولت در زم‏ی‏نه‏ توسعه ، گسترش و کاربرد‏ی‏ ساختن IT‏ در کشور محسوب م‏ی‏ شود . ‏( موسسه فن آوران اطلاعات ) بنا به توص‏ی‏ه‏ ‏ی‏ دفتر فناور‏ی‏ اطلاعات ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در جهت توسعه فن آور‏ی‏ اطلاعات در کشور ، فعال‏ی‏ت‏ همه جانبه ا‏ی‏ را جهت ارائه آموزش موفق ICDL- International Computer Driving License‏ تدارک د‏ی‏ده‏ است تا همگان را به منظور مشارکت در جامعه ا‏طلاعات‏ی‏ آماده نما‏ی‏د‏ . ICDL‏ گواه‏ی‏نامه‏ ا‏ی‏ است ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ جهت استفاده از کامپ‏ی‏وتر‏ در حد‏ی‏ که ن‏ی‏ازها‏ی‏ مقدمات‏ی‏ و اصل‏ی‏ کاربر را پاسخگو باشد . دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ فوق شما را با اول‏ی‏ن‏ مبحث از ا‏ی‏ن‏ استاندارد آشنا م‏ی‏ سازد . ‏برا‏ی‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ ن‏ی‏از‏ی‏ به نرم افزار خاص نم‏ی‏ باشد . فقط لازم است توض‏ی‏حات‏ ارائه شده بطور کامل مطالعه گردد تا مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ و اصل‏ی‏ کاربرد کامپ‏ی‏وتر‏ آموزش گرفته شود . ‏کاربران‏ محترم م‏ی‏ توانند در صورت داشتن پ‏ی‏شنهاد‏ و ‏ی‏ا‏ بروز اشکال و سئوالات احتمال‏ی‏ با نو‏ی‏سنده‏ از طر‏ی‏ق‏ پست الکترون‏ی‏ک‏ی‏ mansarian@yahoo.com‏ ارتباط برقرار نما‏ی‏ند‏ . ‏ ‏کامپيوتر‏ ‏تاريخچه‏ استفاده از كامپيوتر ‏بشر‏ از دير باز سرگرم اموري نظير شمارش ‌، اندازه گيري و ضبط كردن اشياء و نيز گزارش دادن اطلاعات در مورد اشياء به همنوعان خود بوده است . واژه ( اشياء ) مي تواند دلالت بر تعداد گوسفندان يك گله ، وزن يك كودك ، ابعاد يك زمين ، مدت زمان طي شده از آخرين خشكسالي ي‏ا‏ شدت يك زمين لرزه را داشته باشد . ‏در‏ مقابل كلمه ي Computer‏ در دائره المعارفها نوشته شده است : محاسبه كردن ، تخمين زدن ، حساب كردن و ما Computer‏ را به نام ماشين محاسبه گر مي خوانيم . ‏كامپيوتر‏ آخرين زنجير از حلقه ماشين هاي محاسبه گر و ذخيره كننده اطلاعات مي باشد . البته چيزي كه كامپيوتر را از ديگر ماشينهاي محاسبه گر جدا كرده است ، در واقع سرعت ، دقت و اطمينان بالا در انجام كارهاست . ‏كامپيوترهاي‏ امروزي در مقياس ميليونها عمليات در ثانيه اندازه گيري مي شود . هر چند ممكن است اين عمليات ساده باشد ، اما تركيب آنها به روشهاي مختلف ، منجر به ظهور آرايش عظيمي از عملكردهاي مفيد مي گردد . اين موضوع تقريبا تمام اتفاقي است كه طي سه چهار دهه اخير ( كه معادل است با كل تاريخ كامپيوترهاي تجاري ) به وقوع پيوسته است . ‏كامپيوترهاي‏ امروزي بسيار كوچكتر طراحي شده اند . به طوري كه به راحتي بر روي يك ميز جا مي گيرند . چيزي كه قبلا يك اتاق بزرگ را به طور كامل اشغال مي كرد ، امروزه در يك جعبه كوچك جا مي شود . در عين حال كه كامپيوترهاي امروزي توانايي ذخيره اطلاعات بيشتر و سرعت ب‏يشتر‏ در محاسبه را دارند . ‏کامپيوتر‏ ماشيني است که سه کار انجام ميدهد : ورودي ساخت يافته را ميپذيرد، آن را بر طبق قوانين از پيش تعريف شده اي پردازش ميکند، و نتايج را به عنوان خروجي نمايش ميدهد. ‏ ‏واحد‏ پردازش مرکزي ‏مدت‏ زمان انجام يك كار بوسيله كامپيوتر، به عوامل متعددي بستگي دارد كه اولين آنها ، سرعت پردازشگر Processor‏ كامپيوتر است . پردازشگر يك تراشه الكترونيكي كوچك در قلب كامپيوتر بوده و سرعت آن بر حسب مگاهرتز MHz‏ سنجيده مي شود . هر چه مقدار اين پارامتر بيشتر باشد ‏،‏ پردازشگر سريعتر خواهد بود و در نتيجه قادر خواهد بود ، محاسبات بيشتري را در هر ثانيه انجام دهد . سرعت پردازشگر به عنوان يكي از مشخصه هاي يك كامپيوتر به قدري در تعيين كارآيي آن اهميت دارد كه معمولا به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده نام كامپيوتر از آن ياد م‏ي‏ شود . تراشه پردازشگر و اجزاي الكترونيكي كه آن را پشتيباني مي كنند ، مجموعا به عنوان واحد پردازش مركزي يا
 

 • تحقیق در مورد معجزات پیامبر 24 ص

  تحقیق در مورد معجزات پیامبر 24 ص 24, پیامبر, تحقیق, تحقیق در مورد معجزات پیامبر 24 ص, دانلود تحقیق در مورد معجزات پیامبر 24 ص, ص, معجزات, معجزات پیامبر 24 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد معجزات…

 • تحقیق در مورد مقاومت مصالح 20 ص

  تحقیق در مورد مقاومت مصالح 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد مقاومت مصالح 20 ص, دانلود تحقیق در مورد مقاومت مصالح 20 ص, ص, مصالح, مقاومت, مقاومت مصالح 20 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مقاومت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاري روانشناختي

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاري روانشناختي تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری, روانشناختي, سازگاري, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاري روانشناختي, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاري روانشناختي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد روانشناسی رشد کودک

  تحقیق در مورد روانشناسی رشد کودک تحقیق, تحقیق در مورد روانشناسی رشد کودک, دانلود تحقیق در مورد روانشناسی رشد کودک, رشد, روانشناسی, روانشناسی رشد کودک, کودک, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روانشناسی رشد کودک لینک دانلود و…

 • مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرد

  بيندانشجوياندانلود مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرددرمتاهلمجردمقايسهمقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجردهيپوكندريو رفتن به سایت اصلی مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرد نوع فایل: word قابل ویرایش 47  صفحه   مقدمه: در اختلال هيپوكندريا…

 • پاورپوینت در مورد مبحث به دنبال محیطی بهتر (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد مبحث به دنبال محیطی بهتر (تحقیق داش آموزی) آموزی, به, بهتر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مبحث به دنبال محیطی بهتر (تحقیق داش آموزی), تحقیق, دانلود پاورپوینت در مورد مبحث به دنبال محیطی بهتر (تحقیق داش آموزی), دنبال,…

 • پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر

  اختلالاتپرسشنامهپرسشنامه اختلالات رفتاری راتردانلود پرسشنامه اختلالات رفتاری راترراتررفتاری رفتن به سایت اصلی پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی…

 • پاورپوینت در مورد چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی

  پاورپوینت در مورد چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد چرخه مخارج, پرداختهای, چرخه, چرخه مخارج, خرید, خرید و پرداختهای نقدی, دانلود پاورپوینت در مورد چرخه مخارج, مخارج, مورد, نقدی, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • تحقیق در مورد مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمي ارداي ويراف نامه در پهلوي و فارسي 35 ص

  تحقیق در مورد مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمي ارداي ويراف نامه در پهلوي و فارسي 35 ص تحقیق در مورد مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمي ارداي ويراف نامه در پهلوي و فارسي 35 ص, دانلود تحقیق در مورد مقايسه ترتيب…

 • تحقیق در مورد پرخاشگري 13 ص

  تحقیق در مورد پرخاشگري 13 ص 13, پرخاشگري, پرخاشگري 13 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پرخاشگري 13 ص, دانلود تحقیق در مورد پرخاشگري 13 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پرخاشگري 13 ص لینک دانلود و…