تحقیق در مورد موانع مشاركت زنان در فعالیت پس از انقلاب 14ص

تحقیق در مورد موانع مشاركت زنان در فعالیت پس از انقلاب 14ص
14ص, از, انقلاب, پس, تحقیق, تحقیق در مورد موانع مشاركت زنان در فعالیت پس از انقلاب 14ص, دانلود تحقیق در مورد موانع مشاركت زنان در فعالیت پس از انقلاب 14ص, در, زنان, فعالیت, مشاركت, موانع, موانع مشاركت زنان در فعالیت پس از انقلاب 14ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد موانع مشاركت زنان در فعالیت پس از انقلاب 14ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏موانع مشاركت زنان در فعال‏ی‏ت‏‏‏ها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ ـ اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ پس از انقلاب‏ نو‏ی‏سنده‏ كوش‏ی‏ده‏ است مجموعه‌‌ا‏ی‏ از عوامل ساختار‏ی‏ (س‏ی‏اس‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏،‏ قانون‏ی‏ و…) و غ‏ی‏ر‏ ساختار‏ی‏ (ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ و شخص‏ی‏ت‏ی‏) را كه در كاهش مشاركت اقتصاد‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ زنان در ا‏ی‏ران‏ پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسا‏یی‏ و تحل‏ی‏ل‏ كند.‏موانع‏ مشاركت زنان در فعال‏ی‏تها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ ـ اقتصاد‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ پس از انقلاب، كتاب‏ی‏ است در حوزه جامعه شناس‏ی‏ (شاخه جامعه شناس‏ی‏ جنس‏ی‏ت‏) كه نو‏ی‏سنده‏ در خلال آن كوش‏ی‏ده‏ است مجموعه‌‌ا‏ی‏ از عوامل ساختار‏ی‏ (س‏ی‏اس‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏،‏ قانون‏ی‏ و…) و غ‏ی‏ر‏ ساختار‏ی‏ (ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ك‏ی‏ و شخص‏ی‏ت‏ی‏) را كه در كاهش مشاركت اقتصاد‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ زنان در ا‏ی‏ران‏ پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسا‏یی‏ و تحل‏ی‏ل‏ كند. به باور نو‏ی‏سنده‏ « امروز برنامه‌ر‏ی‏زان‏ در سطح خرد و كلان (فرومل‏ی‏،‏ مل‏ی‏،‏ فرامل‏ی‏) به اهم‏ی‏ت‏ نقش زنان درپ‏ی‏شبرد‏ اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدر‏ی‏ج‏ و به طور فزا‏ی‏ندها‏ی‏ به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مد‏ی‏ر،‏ كارگر، كشاورز، و… توجه نموده‌اند. اما مشاركت س‏ی‏اس‏ی‏ ـ اقتصاد‏ی‏ زنان در ا‏ی‏ران‏ با موانع ساختار‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏‌‏ساختار‏ی‏ مواجه است، به طور‏ی‏ كه از استعدادها و پتانس‏ی‏ل‏ و توانا‏یی‏ها‏ی‏ بالقوه زنان كه تقر‏ی‏باً‏ ن‏ی‏م‏ی‏ از جمع‏ی‏ت‏ كشور را تشك‏ی‏ل‏ م‏ی‏دهند،‏ استفاده به‏ی‏نه‏ نم‏ی‏‌‏شود‏ و هم‏ی‏ن‏ امر اثرات نامطلوب‏ی‏ را در توسعه و نوساز‏ی‏ كشور برجا‏ی‏ گذاشته است، در حال‏ی‏ كه پتانس‏ی‏ل‏ مذكور در كشورها‏ی‏ پ‏ی‏شرفته‏ غرب‏ی‏ اثرات گسترده مثبت‏ی‏ را برجا‏ی‏ گذاشته‌ است.»
 

 • پاورپوینت در مورد تحليل صنعت خودروي ايران

  پاورپوینت در مورد تحليل صنعت خودروي ايران ايران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تحليل صنعت خودروي ايران, تحليل, تحليل صنعت خودروي ايران, خودروي, دانلود پاورپوینت در مورد تحليل صنعت خودروي ايران, صنعت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تحليل…

 • تحقیق در مورد الگو برداري از طبيعت جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع

  تحقیق در مورد الگو برداري از طبيعت جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع ا, از, اسراف, الگو, الگو برداري از طبيعت جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع, برداري, تحقیق در مورد الگو برداري از طبيعت جهت جلوگيري از…

 • تحقیق در مورد شرکت فراورده های لبندیس 71 ص

  تحقیق در مورد شرکت فراورده های لبندیس 71 ص 71, تحقیق, تحقیق در مورد شرکت فراورده های لبندیس 71 ص, دانلود تحقیق در مورد شرکت فراورده های لبندیس 71 ص, شرکت, شرکت فراورده های لبندیس 71 ص, ص, فراورده, لبندیس,…

 • تحقیق در مورد جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی 22 ص

  تحقیق در مورد جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی 22 ص تحقیق در مورد جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی 22 ص, جایگاه علم…

 • پاورپوینت در مورد فیزیک هسته ای 2

  پاورپوینت در مورد فیزیک هسته ای 2 2, ای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فیزیک هسته ای 2, دانلود پاورپوینت در مورد فیزیک هسته ای 2, فیزیک, فیزیک هسته ای 2, مورد, هسته رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فیزیک…

 • پاورپوینت در مورد نقاشی های دانش آموزان اول راهنمایی

  پاورپوینت در مورد نقاشی های دانش آموزان اول راهنمایی آموزان, اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نقاشی های دانش آموزان اول راهنمایی, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد نقاشی های دانش آموزان اول راهنمایی, راهنمایی, مورد, نقاشی, نقاشی های دانش آموزان اول…

 • تحقیق در مورد اصول تايپ و مكاتبات 15 ص

  تحقیق در مورد اصول تايپ و مكاتبات 15 ص 15), اصول, اصول تايپ و مكاتبات 15 ص, تايپ, تحقیق, تحقیق در مورد اصول تايپ و مكاتبات 15 ص, دانلود تحقیق در مورد اصول تايپ و مكاتبات 15 ص, ص, مكاتبات,…

 • پاورپوینت در مورد بودجه بندی و بودجه بندی سرمایه ای و بودجه بندی جامع

  پاورپوینت در مورد بودجه بندی و بودجه بندی سرمایه ای و بودجه بندی جامع ای, بندی, بودجه, بودجه بندی و بودجه بندی سرمایه ای و بودجه بندی جامع, پاورپوینت در مورد بودجه بندی و بودجه بندی سرمایه ای و بودجه…

 • پاورپوینت در مورد استفاده ازالگوريتم مورچگان براي بهينه‌سازي

  پاورپوینت در مورد استفاده ازالگوريتم مورچگان براي بهينه‌سازي ازالگوريتم, استفاده, استفاده ازالگوريتم مورچگان براي بهينه‌سازي, براي, بهينه‌سازي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد استفاده ازالگوريتمهای الهام گرفته از کلونی مورچه ها, دانلود پاورپوینت در مورد استفاده ازالگوريتمهای الهام گرفته از کلونی مورچه…

 • پاورپوینت در مورد نظریه زبان ها و ماشین ها

  پاورپوینت در مورد نظریه زبان ها و ماشین ها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظریه زبان ها و ماشین ها, دانلود پاورپوینت در مورد نظریه زبان ها و ماشین ها, زبان, ماشین, مورد, نظریه, نظریه زبان ها و ماشین ها, ها,…