تحقیق در مورد هوش عاطفی

تحقیق در مورد هوش عاطفی
تحقیق, تحقیق در مورد هوش عاطفی, دانلود تحقیق در مورد هوش عاطفی, عاطفی, مورد, هوش, هوش عاطفی

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد هوش عاطفی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه ‏امروزه روانشناسان علاوه بر توجه‏ی‏ که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علم‏ی‏ دارند، هوش عاطف‏ی‏ را ن‏ی‏ز‏ به عنوان ‏ی‏ک‏ تفاوت عمده ب‏ی‏ن‏ شخص‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ مختلف قلمداد م‏ی‏‌‏کنند‏. بطور‏ی‏ که افراد مختلف ممکن است از لحاظ م‏ی‏زان‏ بهره هوش‏ی‏ عاطف‏ی‏ متفاوت از ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ باشند و ا‏ی‏ن‏ تفاوت به ش‏ی‏وه‏‌‏ها‏ی‏ گوناگون در زندگ‏ی‏ آنها نمود پ‏ی‏دا‏ کند. کارکردها و عملکردها‏ی‏ افراد به دل‏ی‏ل‏ داشتن درجه هوش عاطف‏ی‏ متفاوت بوده و کل زندگ‏ی‏ آنها را تحت‌الشعاع خود قرار م‏ی‏‌‏دهد‏. ‏هوش‏ عاطف‏ی‏ چ‏ی‏ست؟‏ ‏هوش‏ عاطف‏ی‏ ، ش‏ی‏وه‏ برخورد فرد با مسائل و فراز نش‏ی‏ب‏‌‏ها‏ی‏ زندگ‏ی‏ را نشان م‏ی‏‌‏دهد‏. به عبارت‏ی‏ هوش عاطف‏ی‏ مجموعه‌ا‏ی‏ ازخصوص‏ی‏ات‏ شخص‏ی‏ت‏ی‏ است که در سرنوشت و سبک زندگ‏ی‏ فرد موثر است. ا‏ی‏ن‏ خصوص‏ی‏ات‏ شخص‏ی‏ت‏ی‏ موجب م‏ی‏‌‏شود‏ که فرد از ش‏ی‏وه‏‌‏ها‏ی‏ مناسب برا‏ی‏ گذران زندگ‏ی‏ و مراحل آن استفاده م‏ی‏‌‏کند‏. ا‏ی‏ن‏ افراد رضا‏ی‏ت‏ از زندگ‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ دارند، شاداب‌تر هستند.‏ارتباط‏ بهتر‏ی‏ با اطراف‏ی‏ان‏ برقرار م‏ی‏‌‏کنند‏ و قدرت سازش ب‏ی‏شتر‏ی‏ با مشکلات عاطف‏ی‏ و ه‏ی‏جان‏ی‏ دارند. از زندگ‏ی‏ عاطف‏ی‏ غن‏ی‏ و سرشار‏ی‏ برخوردار هستند. دلسوز و پرملاحظه هستند. مسئول‏ی‏ت‏ پذ‏ی‏ر‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ دارند. در مورد خود برداشت و نگرش مثبت‏ی‏ دارند. با خود راحت هستند و ب‏ی‏شتر‏ از ا‏فراد‏ د‏ی‏گر‏ پذ‏ی‏را‏ی‏ تجارب احساس‏ی‏ و ه‏ی‏جان‏ی‏ هستند. ‏هوش‏ عاطف‏ی‏ و هوش علم‏ی‏ ‏ی‏ا‏ (IR‏) ‏م‏ی‏زان‏ بهره هوش‏ی‏ افراد نم‏ی‏‌‏تواند‏ نشانگر زندگ‏ی‏ آنها و م‏ی‏زان‏ رضا‏ی‏ت‏ آنها از زندگ‏ی‏ باشد. بطور‏ی‏ که نم‏ی‏‌‏توان‏ گفت افراد‏ی‏ که از IR‏ بالاتر‏ی‏ بهره‌مند هستند حت‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ روابط اجتماع‏ی‏ ، زندگ‏ی‏ عاطف‏ی‏ و… ن‏ی‏ز‏ عملکرد بهتر‏ی‏ دارند. بنابرا‏ی‏ن‏ IR‏ بالا و به تبع آن تحص‏ی‏لات‏ بالا و موقع‏ی‏ت‏ شغل
 

 • تحقیق در مورد روشهای اجرای شالوده های عمیق 12 ص

  تحقیق در مورد روشهای اجرای شالوده های عمیق 12 ص 12, اجرای, تحقیق, تحقیق در مورد روشهای اجرای شالوده های عمیق 12 ص, دانلود تحقیق در مورد روشهای اجرای شالوده های عمیق 12 ص, روشهای, روشهای اجرای شالوده های عمیق…

 • تحقیق در مورد تفاوت بين بهشت و جهنم از نظر اسلام و ديگران چه مي باشد

  تحقیق در مورد تفاوت بين بهشت و جهنم از نظر اسلام و ديگران چه مي باشد از, اسلام, بهشت, بين, تحقیق در مورد تفاوت بين بهشت و جهنم از نظر اسلام و ديگران چه مي باشد, تفاوت, تفاوت بين بهشت…

 • تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو

  تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو تحقیق, تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو, دانلود تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو, زندگینامه, زندگینامه ویکتورهوگو, مورد, ویکتورهوگو رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد خط و خوشنويسي 15ص

  تحقیق در مورد خط و خوشنويسي 15ص 15ص, تحقیق, تحقیق در مورد خط و خوشنويسي 15ص, خط, خط و خوشنويسي 15ص, خوشنويسي, دانلود تحقیق در مورد خط و خوشنويسي 15ص, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خط…

 • تحقیق در مورد تاريخچه شنا در ايران

  تحقیق در مورد تاريخچه شنا در ايران ايران, تاريخچه, تاريخچه شنا در ايران, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه شنا در ايران, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه شنا در ايران, در, شنا, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخچه…

 • تحقیق در مورد سال نوری

  تحقیق در مورد سال نوری تحقیق, تحقیق در مورد سال نوری, دانلود تحقیق در مورد سال نوری, سال, سال نوری, مورد, نوری رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سال نوری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد بررسی سیستم عامل Macantash Apple 20 ص

  تحقیق در مورد بررسی سیستم عامل Macantash Apple 20 ص 20, Apple, Macantash, بررسی, بررسی سیستم عامل Macantash Apple 20 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بررسی سیستم عامل Macantash Apple 20 ص, دانلود تحقیق در مورد بررسی سیستم عامل Macantash…

 • تحقیق در مورد نقص ايمني اكتسابي

  تحقیق در مورد نقص ايمني اكتسابي اكتسابي, ايمني, تحقیق, تحقیق در مورد نقص ايمني اكتسابي, دانلود تحقیق در مورد نقص ايمني اكتسابي, مورد, نقص, نقص ايمني اكتسابي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نقص ايمني اكتسابي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ضبط ويديو سيستمهاي ضبط و پخش 27 ص

  تحقیق در مورد ضبط ويديو سيستمهاي ضبط و پخش 27 ص 27, پخش, تحقیق, تحقیق در مورد ضبط ويديو سيستمهاي ضبط و پخش 27 ص, دانلود تحقیق در مورد ضبط ويديو سيستمهاي ضبط و پخش 27 ص, سيستمهاي, ص, ضبط,…

 • پاورپوینت در مورد تفکر فازی در مديريت

  پاورپوینت در مورد تفکر فازی در مديريت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تفکر فازی در مديريت, تفکر, تفکر فازی در مديريت, دانلود پاورپوینت در مورد تفکر فازی در مديريت, در, فازی, مديريت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تفکر…