تحقیق در مورد هوش

تحقیق در مورد هوش
تحقیق, تحقیق در مورد هوش, دانلود تحقیق در مورد هوش, مورد, هوش

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد هوش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) :  
‏هوش‏تعر‏ی‏ف‏ هوش ‏بطور‏ کل‏ی‏ تعار‏ی‏ف‏ متعدد‏ی‏ را که توسط روان شناسان برا‏ی‏ هوش ارائه شده است، م‏ی‏‌‏توان‏ به سه گروه ترب‏ی‏ت‏ی‏ (تحص‏ی‏ل‏ی‏) ، تحل‏ی‏ل‏ی‏ و کاربرد‏ی‏ تفس‏ی‏م‏ کرد. ‏تعر‏ی‏ف‏ ترب‏ی‏ت‏ی‏ هوش ‏به‏ اعتقاد روانشناسان ترب‏ی‏ت‏ی‏ ، هوش ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ی‏ است که مسبب موفق‏ی‏ت‏ تحص‏ی‏ل‏ی‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و از ا‏ی‏ن‏ رو ‏ی‏ک‏ نوع استعداد تحص‏ی‏ل‏ی‏ به شمار م‏ی‏‌‏رود‏. آنها برا‏ی‏ توج‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ اعتقاد اشاره م‏ی‏‌‏کنند‏ که کودکان باهوش نمره‌ها‏ی‏ بهتر‏ی‏ در دروس خود م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رند‏ و پ‏ی‏شرفت‏ تحص‏ی‏ل‏ی‏ چشم گ‏ی‏ر‏ی‏ نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان ا‏ی‏ن‏ د‏ی‏دگاه‏ معتقدند ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ هوش را نم‏ی‏‌‏توان‏ به نمره‌ها و پ‏ی‏شرفت‏ تحص‏ی‏ل‏ی‏ محدود کرد، ز‏ی‏را‏ موفق‏ی‏ت‏ در مشاغل و نوع کار‏ی‏ که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کل‏ی‏ پ‏ی‏شرفت‏ در ب‏ی‏شتر‏ موقع‏ی‏تها‏ی‏ زندگ‏ی‏ بستگ‏ی‏ به م‏ی‏زان‏ هوش دارد. ‏تعر‏ی‏ف‏ تحل‏ی‏ل‏ی‏ هوش ‏بنابه‏ اعتقاد نظر‏ی‏ه‏ پردازان تحل‏ی‏ل‏ی‏ ، هوش توانا‏یی‏ استفاده از پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ی‏ رمز‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ قدرت و رفتار موثر و ‏ی‏ا‏ سازگار‏ی‏ با موقع‏ی‏تها‏ی‏ جد‏ی‏د‏ و تازه و ‏ی‏ا‏ تشخ‏ی‏ص‏ حالات و ک‏ی‏ف‏ی‏ات‏ مح‏ی‏ط‏ است. شا‏ی‏د‏ بهتر‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ تحل‏ی‏ل‏ی‏ هوش به وس‏ی‏له‏ « د‏ی‏و‏ی‏د‏ وکسلر » ، روان شناس امر‏ی‏کا‏یی‏ ، پ‏ی‏شنهاد‏ ‏شده‏ باشد که ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‌‏کند‏: هوش ‏ی‏عن‏ی‏ تفکر عاقلانه ، عمل منطق‏ی‏ و رفتار موثر در مح‏ی‏ط.
 

 • پاورپوینت در مورد روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير

  پاورپوینت در مورد روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير, چربی, دانلود پاورپوینت در مورد روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير, درصد, روشهای, روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير, سنجش, شير,…

 • تحقیق در مورد ارزيابي مديريت چند اداره 9 ص

  تحقیق در مورد ارزيابي مديريت چند اداره 9 ص 9, اداره, ارزيابي, ارزيابي مديريت چند اداره 9 ص, تحقیق, تحقیق در مورد ارزيابي مديريت چند اداره 9 ص, چند, دانلود تحقیق در مورد ارزيابي مديريت چند اداره 9 ص, ص,…

 • پاورپوینت در مورد مبحث گستره جهان اجتماعی (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد مبحث گستره جهان اجتماعی (تحقیق دانش آموزی) آموز, اجتماعی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مبحث گستره جهان اجتماعی (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جهان, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد مبحث گستره جهان اجتماعی (تحقیق دانش آموزی), گستره, مبحث, مبحث…

 • پاورپوینت در مورد مسئولیت های پزشکی درانجام اقدامات تشخیصی و درمانی

  پاورپوینت در مورد مسئولیت های پزشکی درانجام اقدامات تشخیصی و درمانی اقدامات, پاورپو, پاورپوینت در مورد مسولیت های پزشکی درانجام اقدامات تشخیصی و درمانی, پزشکی, تشخیصی, دانلود پاورپوینت در مورد مسولیت های پزشکی درانجام اقدامات تشخیصی و درمانی, درانجام, درمانی,…

 • تحقیق در مورد وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم 15 ص

  تحقیق در مورد وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم 15 ص 15), تحقیق, تحقیق در مورد وضع عمومي علم وادب در قرن هفتم و هشتم 15 ص, دانلود تحقیق در مورد وضع عمومي علم وادب در قرن…

 • برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟

  AEFIبابرخوردبرخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيردچهدانلود برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرددرسطحیصورتمي‌گيرد رفتن به سایت اصلی برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt)…

 • تحقیق در مورد طرح کسب وکار تاسيس روزنامه

  تحقیق در مورد طرح کسب وکار تاسيس روزنامه تاسيس, تحقیق, تحقیق در مورد طرح کسب وکار تاسيس روزنامه, دانلود تحقیق در مورد طرح کسب وکار تاسيس روزنامه, روزنامه, طرح, طرح کسب وکار تاسيس روزنامه, کسب, مورد, وکار رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد موزه های ترکیه 20 ص

  تحقیق در مورد موزه های ترکیه 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد موزه های ترکیه 20 ص, ترکیه, دانلود تحقیق در مورد موزه های ترکیه 20 ص, ص, مورد, موزه, موزه های ترکیه 20 ص, های رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد موسیقی در تعزیه

  تحقیق در مورد موسیقی در تعزیه تحقیق, تحقیق در مورد موسیقی در تعزیه, تعزیه, دانلود تحقیق در مورد موسیقی در تعزیه, در, مورد, موسیقی, موسیقی در تعزیه رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد موسیقی در تعزیه لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد سیستم‌های نوين اطلاعات

  پاورپوینت در مورد سیستم‌های نوين اطلاعات اطلاعات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سیستم‌های نوين اطلاعات, دانلود پاورپوینت در مورد سیستم‌های نوين اطلاعات, سیستمهای, سیستم‌های نوين اطلاعات, مورد, نوين رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سیستم‌های نوين اطلاعات لینک دانلود و…