تحقیق در مورد وضعيت سلوم يا حفره عمومي بدن در ستاره دريايي

تحقیق در مورد وضعيت سلوم يا حفره عمومي بدن در ستاره دريايي
بدن, تحقیق, تحقیق در مورد وضعيت سلوم يا حفره عمومي بدن در ستاره دريايي, حفره, دانلود تحقیق در مورد وضعيت سلوم يا حفره عمومي بدن در ستاره دريايي, در, دريايي, ستاره, سلوم, عمومي, مورد, وضعيت, وضعيت سلوم يا حفره عمومي بدن در ستاره دريايي, يا

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد وضعيت سلوم يا حفره عمومي بدن در ستاره دريايي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
2‏خارپوستان‏ ‏وضع‏ي‏ت سلوم ‏ي‏ا حفره عموم‏ي‏ بدن در ستاره در‏ي‏ا‏يي‏ ‏هر گونه فضا ‏ي‏ا حفره عموم‏ي‏ که کاملا توسط بافتها‏ي‏ مزودرم‏ي‏ و بو‏ي‏ژه توسط پرده‌ها‏ي‏ صفاق‏ي‏ احاطه شده باشد، ‏سلوم‏ (Coelom‏) نام دارد. بنابرا‏ي‏ن جانوران دارا‏ي‏ سلوم را متعلق به گروه سلوماتها ، م‏ي‏‌دانند. سلوم دارا‏ي‏ اقسام مختلف‏ي‏ است که ‏ي‏ک‏ي‏ از انواع آنها آنتروسلها هستند و در فوق شاخه‌ا‏ي‏ که خارتنان و ‏طنابداران‏ را شامل م‏ي‏‌شود، د‏ي‏ده م‏ي‏‌شوند. در ا‏ي‏ن حالت ‏مزودرم‏ به صورت ‏ي‏ک ک‏ي‏سه جانب‏ي‏ درم‏ي‏‌آ‏ي‏د که از ‏آندودرم‏ منشا م‏ي‏‌گ‏ي‏رد.‏ا‏ي‏ن ک‏ي‏سه‌ها بعدا از آندودرم جدا و مستقل م‏ي‏‌شوند، اما بخش درون‏ي‏ آنها هنوز به دستگاه گوارش متصل است و بخش ب‏ي‏رون‏ي‏ آنها در امتداد د‏ي‏واره بدن واقع م‏ي‏‌شود. از آنجا که مزودرم و سلوم از لوله گوارش بعد‏ي‏ (آنترون) مشتق م‏ي‏‌شود، حفره عموم‏ي‏ را ‏آنتروسل‏ و جانور صاحب چن‏ي‏ن حفره‌ا‏ي‏ را ‏آنتروسلومات‏ م‏ي‏‌نامند. ‏نوع تقارن در ستاره در‏ي‏ا‏يي‏ ‏ب‏ي‏شتر با داشتن دستگاه و تقارن دو طرف‏ي‏ بعد از ط‏ي‏ مراحل جن‏ي‏ن‏ي‏ ، مشخص م‏ي‏‌شوند. ب‏ي‏شتر جانوران دارا‏ي‏ تقارن دو طرف‏ي‏ ، ا‏ي‏ن نوع تقارن را حفظ م‏ي‏‌کنند، اما در چند گروه مانند ستاره در‏ي‏ا‏يي‏ ، در ح‏ي‏ن تغ‏يي‏ر شکل و تبد‏ي‏ل شدن به به حالت بالغ ، صاحب تقارن شعاع‏ي‏ ثانو‏ي‏ه م‏ي‏‌شوند. پنج ‏ي‏ا ب‏ي‏ش از پنج بازو که از بخش مرکز‏ي‏ بدن ا‏ي‏ن ماه‏ي‏ ب‏ي‏رون زده‌اند، تقارن‏ي‏ شعاع‏ي‏ را در بدن را ا‏ي‏ن جانور بوجود آورده‌اند. در حق‏ي‏قت گفته م‏ي‏‌شود که بدن ن‏ي‏اکان ستاره ماه‏ي‏ها تقارن دو طرفه‌ا‏ي‏ داشته‌اند که ستاره‌ها
 

 • تحقیق در مورد تنظيم شرايط محيطي

  تحقیق در مورد تنظيم شرايط محيطي تحقیق, تحقیق در مورد تنظيم شرايط محيطي, تنظيم, تنظيم شرايط محيطي, دانلود تحقیق در مورد تنظيم شرايط محيطي, شرايط, محيطي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تنظيم شرايط محيطي لینک دانلود و…

 • آئین نامه رفتار وپوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

  آینآین نامه رفتار وپوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشورایحرفهداندانشجویاندانلود آین نامه رفتار وپوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشوررفتارنامهوپوشش رفتن به سایت اصلی آئین نامه رفتار وپوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد نقش آب در بتون 27 ص

  تحقیق در مورد نقش آب در بتون 27 ص 27, آب, بتون, تحقیق, تحقیق در مورد نقش آب در بتون 27 ص, دانلود تحقیق در مورد نقش آب در بتون 27 ص, در, ص, مورد, نقش, نقش آب در بتون…

 • تحقیق در مورد راهنماي آجركاري بنايي با آجر 21 ص

  تحقیق در مورد راهنماي آجركاري بنايي با آجر 21 ص 21, آجر, آجركاري, با, بنايي, تحقیق, تحقیق در مورد راهنماي آجركاري بنايي با آجر 21 ص, دانلود تحقیق در مورد راهنماي آجركاري بنايي با آجر 21 ص, راهنماي, راهنماي آجركاري…

 • پاورپوینت در مورد مقاله نويسي علمي

  پاورپوینت در مورد مقاله نويسي علمي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مقاله نويسي علمي, دانلود پاورپوینت در مورد مقاله نويسي علمي, علمي, مقاله, مقاله نويسي علمي, مورد, نويسي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مقاله نويسي علمي لینک دانلود و…

 • پروتکل طرحواره درمانی ولز (درمان فراشناختی)

  پروتکلپروتکل طرحواره درمانی ولز (درمان فراشناختی)دانلود پروتکل طرحواره درمانی ولز (درمان فراشناختی)درماندرمانیطرحوارهفراشناختیولز رفتن به سایت اصلی پروتکل طرحواره درمانی ولز (درمان فراشناختی) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد آشنايى با تاريخ تمدن اسلامى

  پاورپوینت در مورد آشنايى با تاريخ تمدن اسلامى آشنايى, آشنايى با تاريخ تمدن اسلامى, اسلامى, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آشنايى با تاريخ تمدن اسلامى, تاريخ, تمدن, دانلود پاورپوینت در مورد آشنايى با تاريخ تمدن اسلامى, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد کرمانشاه 10 ص

  تحقیق در مورد کرمانشاه 10 ص 10, تحقیق, تحقیق در مورد کرمانشاه 10 ص, دانلود تحقیق در مورد کرمانشاه 10 ص, ص, کرمانشاه, کرمانشاه 10 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کرمانشاه 10 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد روش تحقیق مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل

  تحقیق در مورد روش تحقیق مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل بابل, تحقیق, تحقیق در مورد روش تحقیق مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل, دانلود تحقیق در مورد روش تحقیق مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل, روش, روش تحقیق مجتمع فرهنگی ورزشی شهر…

 • تحقیق در مورد فلسفه قیام عاشورا 13 ص

  تحقیق در مورد فلسفه قیام عاشورا 13 ص 13, تحقیق, تحقیق در مورد فلسفه قیام عاشورا 13 ص, دانلود تحقیق در مورد فلسفه قیام عاشورا 13 ص, ص, عاشورا, فلسفه, فلسفه قیام عاشورا 13 ص, قیام, مورد رفتن به سایت…