رساله معماری طراحي ساختمان اداري نظام مهندسي

رسالهرساله معماری ساختمان اداري نظام مهندسيرساله معماری طراحي ساختمان اداري نظام مهندسيساختمان اداري نظام مهندسيطراحيمعماریمعماری طراحي ساختمان اداري نظام مهندسي

رفتن به سایت اصلی

رساله معماری طراحي ساختمان اداري نظام مهندسي
تقديم به : 1سپاسگزاري : 2هيئت داوران 3فهرست مطالب 3مقدمه 13الزامات مهم در طراحي ساختمان نظام مهندسي 42اقتصاد 42عملکرد / نگهداري 43انعطاف پذيري 43طراحي شهري ساختمان نظام مهندسي 43آسايش و رفاه ساکنين 44شرايط قرارگيري فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي 45مبلمان فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي 45ساختمان بلومبرگ (Bloomberg HQ) 46پروژه ي اداره نظام مهندسي مرکزي سليمکس 48ايده هاي کلي و راهکارهاي طراحي ساختمان نظام مهندسي 48تعاريف پايه 49فضاهاي ساختمان اداري ساختمان نظام مهندسي 49گروه 1 (فضاهاي اصلي) 49گروه 2 (فضاهاي وابسته اصلي) 50گروه 3 (فضاهاي رفاهي) 50گروه 4 (فضاهاي پشتيباني) 50گروه 5 (فضاهاي گردش) 51الف) گردش افقي در طبقات 51ب) گردش عمودي بين طبقات 51مساحت زيربنا 51زيربناي خالص 52زيربناي ناخالص 52مساحت سرانه 52سرانه مبنا در ساختمان نظام مهندسي 52جدول سرانه هاي مبنا در گروه هاي مختلف 52معماري فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي 61ساختمان هاي اداري: 61– كارآيي ساختمان (بهره برداري مفيد ساختمان) 66بهره برداري مفيد اداري نظام مهندسي 663-2-3 توزيع مناسب فضاها 672-2-7- بررسي کلي در مورد وضعيت زمين شناسي 69انتخاب سيستم‌هاي تهويه مطبوع 70برآورد تقريبي بارهاي برودتي و حرارتي 70بررسي مصالح 711- سيستم کانال‌کشي 712- سيستم لوله‌کشي تهويه مطبوع 724- سيستم‌هاي آبرساني 72ميزان آب مورد نياز سرويس‌هاي بهداشتي 73ميزان مصرف آب بهداشتي 73ميزان مصرف آب سيستم تهويه مطبوع 74مصارف آبياري و شستشو 74ميزان مصرف آب سيستم آتش نشاني 74فشار مورد نياز شبکه آب بهداشتي 74فشار مورد نياز شبکه آب جبراني سيستم تهويه مطبوع 75فشار مورد نياز شبکه آتش‌نشاني 75نحوه تأمين و توزيع آب در شبکه‌هاي آبرساني ساختماني 76بررسي مصالح 765- سيستم‌هاي فاضلاب و آب باران 77مقدار فاضلاب و آب باران 771- مقدار فاضلاب 772- مقدار آب باران 78شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آب باران 78بررسي مصالح 796- تأسيسات آتش نشاني 79سيستم‌هاي جلوگيري از اشاعه حريق 80منطقه‌هاي آتش نشاني 81پيش‌بيني‌هاي لازم براي خاموش کردن حريق هر منطقه 82مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از شيلنگ و جعبه آتش‌نشاني 82مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از کپسولهاي دستي 83مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از اسپرينکلر 83طبقه بندي نوع آتش‌سوزي 84مشخصات کپسولهاي آتش‌نشاني براي خاموش کردن انواع حريق 85مقدار و فشار آب مورد نياز شبکه آتش‌نشاني 86انتخاب سيستم‌هاي اطفاء حريق در ساختمان 877- سيستم‌هاي سوخت رساني 88انواع سوخت مورد نياز 888- نيازهاي معماري و سازه 899- ميزان مصرف برق تأسيسات مکانيکي 8910- برآورد مقدماتي هزينه اجراي تأسيسات مکانيکي 91– ورودي 100– سالن مطالعه 101سيستم برق رساني و پريزهاي برق 105سيستم برق رساني به تجهيزات تاسيسات مكانيكي 106نمونه هاي موردي برون مرزي 131نمونه هاي موردي درون مرزي 149ساختار سازماني 152سازمانهاي وابسته 152ويژگي‌هاي اصلي ساختمان 153شناخت ويژگي‌هاي جغرافيايي 154ويژگي‌هاي معماري ساختمان اداري توسعه نظام مهندسي مشهد 156ويژگيهاي تاسيسات ساختمان 159ساختمان اداري سازمان حج و زيارت 161ويژگي هاي طرح 162چگونگي اجراي طرح 165موقعيت و شکل بنا 167د) چهار بخش اصلي و مرکزيت اطراف مسجد 170ه ) ساير قسمت هاي طبقه همکف 171و) ساير طبقات 172ز) طبقه پنجم 173ح) ديگر بخش ها 173استانداردهاي طراحي داخلي فضاهاي اداري 175نکاتي در طراحي فضاهاي اداري: 175افراد مرتبط با محصول 177افراد مرتبط با محصول 177کارمند (کاربر) 178خصائص روحي – رواني 178ارباب رجوع 179ميزان استفاده از محصول 179ليست خواسته هاي مراجعين: 180نظافتچي : 180خصائص فرهنگي 180ليست خواسته هاي نظافتچي : 181مسئول خريد : 181ليست خواسته ها مسئول خريد : 182عوامل توليد تا توزيع 182کارکرد محصول: 183ارتفاع کار در وضعيت نشسته: 184ارتفاع نشيمنگاه: 184ارتفاع پشت زانو : 185عمق نشيمنگاه: 186تکيه گاه: 186ميزان فرورفتگي نشيمنگاه: 187آناليز رابطه محيطي : 189اشيا موجود در فضاي يک اتاق اداري 190عوامل که محصول را تحت تاثير مي گذارند عبارتند از : 191تاثيرات مبلمان بر محيط: 192آناليز ساختار: 192آناليز استيتيکي : 194اصول استيتيک : 194*تقارن و تعادل : 194*پيوستگي : 195*تنوع : 195تباين ( کنتراست) : 196استايل : 196رنگ 197سياه: 200قرمز: 200صورتي: 201آبي: 201سبز: 201رنگ مدرن (کاربرد رنگ در معماري داخلي ) 205رنگ در معماري داخلي () | [/URL] 210ترتيب چيدمان مبلمان در فضا ي اداري: 213تفکيک به جهت کاربري 213کاربري خاص 214تأثيرات روحي رواني 215درجه بندي و ارزيابي چوب و فرآورده هاي چوبي 220اما استاندارد چيست ؟ 221کنترل کيفيت محصول چيست ؟ 227مفهوم درجه بندي در صنعت چوب چيست ؟ 228طراحي انواع اتصالات چوبي 231اتصال قليفي(فرنگي) 231جمع بندي 234
مقدمه فضاهاي اداري نشانه هاي بزرگ قرن بيستم هستند برج هاي اداري شاخصه هاي خط آسمان در شهرهاي مهمند آنها سمبل آنچه که در اين قرن رخ مي دهد هستند (فرانسيس رافي “نويسنده و طراح”) در حال حاضر در بسياري از کشورها مانند ژاپن 50% از جمعيت در ادارات مشغول به کار هستند در حالي که در شروع قرن بيستم اين رقم 5% بوده است و اين نشان دهنده رشد نياز به فضاهاي اداري مي باشد. جالب توجه است که از هزينه هاي سالانه خدمات يک شرکت، 3 تا 5 درصد براي تامين تجهيزات 4% جهت نگهداري، 1% جهت مبلمان و 90 تا 91 درصد مربوط به حقوق کارمندان مي باشد. بنابراين اگر ساختار اداري 3 تا 4% هزينه به توسعه تجهيزات و امکانات جهت بالابردن بهره وري نيروي کار اختصاص دهد تأثير به سزايي بر روي بازده نيروي کار که 90 91% هزينه ها را ايجاد مي کنند خواهد داشت. براي دست يابي به اين موضوع، طراحي ساختمان هاي اداري بايستي موضوعاتي مختلف را درنظر گرفته و اصول خاصي را دنبال نمايد با بهره گيري از اين گونه طراحي، نسل جديدي از ساختمان اداري با کارايي بالا در حال ظهور است که براي مالکين و کارکنان رضايتمندي، بهره وري ،سلامت و انعطاف پذيري بيشتر فضا را به ارمغان آورده و همچنين بهره وري از انرژي را بالا برده و رفتار محيطي مناسب تري ايجاد مي کنند. ساختمان هاي اداري ساختمان هايي هستند که از کنار هم قرارگيري چند واحد اداري به وجود مي آيند و اصلي ترين کاربري ساختمان را تشکيل مي دهند. يک ساختمان اداري بايد داراي محيط کاري با تکنولوژي پيشرفته و منعطف داشته باشد که شرايط کاري امن، سلامت، راحت، و با دوام، خوشايند و با دسترسي راحت داشته باشد. فضاهاي اداري بايد فضاهاي کافي براي پذيرش لوازم مورد نياز استفاده کنندگان را داشته باشند، همچنين بايد توجه خاصي به جزئيات داخلي، دکوراسيون، فضاهاي ورودي، اتاق هاي کنفرانس و فضاهاي عمومي ديگر داده شود.
وظایف اصلی نظام مهندسیدفتر امور مقررات ملي ساختمان يكي از دفاتر وزارت راه و شهرسازي است كه در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرايي آن داراي وظایف اصلي به شرح زير مي‌باشدتدوين مقررات ملّي ساختمان ترويج مقررات ملّي ساختمان نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمانتدوين مقررات ملي ساختمان به استناد ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تهيه و تدوين مقررات ملي ساختمان شامل اصول و قواعد فني كه رعايت آن در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها ضروري است بر عهده اين دفتر مي‌باشدنقش و جايگاه اين مقررات از حيث قانوني در ماده4 آئين‌نامه ماده 33 قانون مذكور كه اشعار مي‌دارد «مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري و عمومي ونظاير آن استمشخص شده است و حوزه شمول آنرا در سراسر كشور الزامي نموده است. اين دفتر به منظور استفاده از نظرات متخصصان، صاحبنظران و اساتيد كشور در تدوين مقررات ياد شده كميته‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مورد لزوم و شورايي را تحت عنوان شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به منظور هماهنگي بين مباحث از حيث سازگار بودن آن با شرايط ايران، شكل، ادبيات، واژه‌پردازي، حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده استتاكنون 20 مبحث از مباحث مقررات ملي ساختمان توسط اين دفتر تدوين و در دسترس عموم قرار گرفته و تجديدنظر و تهيه مباحث جديد نيز توسط اين دفتر انجام مي‌گيردانجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت تدوين مقررات ملي ساختمان اين دفتر انجام مي‌پذيرد
ترويج مقررات ملي ساختمانترويج مقررات ملي ساختمان از وظايف ديگر دفتر امور مقررات ملي ساختمان مي‌باشد كه قانونگذار همواره در مواد 2 ،4 ، 11 ، 15 و 21 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در مواد 5، 7، 11، 21 ،26، 27، 28 وآئين‌نامه اجرايي بر اهميت آن و راههاي گوناگون ترويج آن از جمله ارتقاء دانش فني و به روزرساني اطلاعات فني مهندسان از طريق سياستگذاري و برنامه‌ريزي در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارهاي تخصصي و تهيه راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان و همچنين افزايش آگاهيهاي دانش‌آموزان، دانشجويان و عموم مردم با استفاده از فيلم‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي تلويزيوني و . . . تأكيد مي‌نمايد. تاكنون صدها سمينار و دورة آموزشي مرتبط با مقررات ملي ساختمان توسط اين دفتر راهبري و اجرا شده و فيلم‌ها و برنامه‌هاي متعدد تلويزيوني نيز تهيه و پخش شده است. يكي از وظايف و مسئوليتهاي ترويجي اين دفتر در اجراي مواد 11، 26 و 28 آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعيين صلاحيت حرفه‌اي مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي مي‌باشد كه اين وظيفه با برگزاري آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، شهرسازي، عمران، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و ترافيك و همچنين برگزاري آزمونهاي تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي تحقق يافته استهمچنين كمك به گسترش و ترويج فن‌آوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن و ساختمان كه از اولويت‌هاي مهم وزارت راه و شهرسازي در جهت ارتقاء كيفيت و افزايش توليد مسكن در كشور مي‌باشد از وظايف ديگر اين بخش مي‌باشدانجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت ترويج و آموزش مقررات ملي ساختمان اين دفتر انجام مي‌پذيرد
نظارت عالیه بر مقررات ملّي ساختمانمقررات تدوين شده و به خودي خود متضمن ارتقاء كيفيت ساختمانها نيستند بلكه در كنار آن وضع و اجراي ضوابط كنترلي همچون نظارت عاليه بر روند اجراي ساخت و سازها و كنترل عوامل اجرايي و بررسي عملكرد دستگاههاي مربوطه ضمانت‌هاي اجراي مقررات وضع شده را فراهم مي‌آورند. به استناد ماده قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و مقررات شهرسازي در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمران شهري برعهده وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و اين دفتر مسئوليت پيگيري اين بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال اين نظارت، كليه اشخاص و مراجع يادشده در ماده34 قانون مذكور(ضمن اينكه مكلف به رعايت مقررات ملي ساختمان هستند) موظف به همكاري مي‌باشندعلاوه بر كليه افراد حقيقي و حقوقي شاغل در بخش ساخت و ساز، ساير حوزه‌هايي كه در دامنه كنترل و نظارت عاليه قرار مي‌گيرند شامل مراجع صدور پروانه ساختماني و شهرداريها، ادارات کل راه و شهرسازي، سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و . . . مي‌باشندحمايت از استقرار بيمه كيفيت ساختمان در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازها و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از ديگر وظايف اين بخش مي‌باشدانجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت نظارت عاليه و كنترل اين دفتر انجام مي‌پذيرد

 • اتاق بازرگانی

  اتاقاتاق بازرگانیبازرگانیدانلود اتاق بازرگانی رفتن به سایت اصلی اتاق بازرگانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 20 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بسم…

 • پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل

  پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل اسناد, پژوهش, پیشینه, پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل, دانلود پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل, سبک, کنترل, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل…

 • پاورپوینت در مورد فارسی دوم چوپان درستکار (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی دوم چوپان درستکار (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی دوم چوپان درستکار (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, چوپان, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی دوم چوپان درستکار (تحقیق دانش آموزی), درستکار, دوم, فارسی, فارسی…

 • تحقیق در مورد رله چیست

  تحقیق در مورد رله چیست تحقیق, تحقیق در مورد رله چیست, چیست, دانلود تحقیق در مورد رله چیست, رله, رله چیست, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رله چیست لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • سورس کد نمایش تصاویر دلخواه با زبان سی شارپ

  سورس کد نمایش تصاویر دلخواه با زبان سی شارپ سورس کد نمایش تصاویر, کار با ریدیو باتن در سی شارپ, نمایش تصایر با سی شارپ رفتن به سایت اصلی سورس کد نمایش تصاویر دلخواه با زبان سی شارپ فرمت فایل…

 • پاورپوینت در مورد فصل سوم کتاب علوم نهم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فصل سوم کتاب علوم نهم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فصل سوم کتاب علوم نهم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد فصل سوم کتاب علوم نهم (تحقیق دانش آموزی), سوم, علوم,…

 • پاورپوینت در مورد دانشگاه پیام نور استان کرمان گزارش عملکرد تربیت بدنی در سال نود وسه

  پاورپوینت در مورد دانشگاه پیام نور استان کرمان گزارش عملکرد تربیت بدنی در سال نود وسه پاورپوینت در مورد دانشگاه پیام نور استان کرمان گزارش عملکرد تربیت بدنی در سال نود وسه, د, دانشگاه پیام نور استان کرمان گزارش عملکرد…

 • نحوه ارائه کنفرانس و دفاع از پایان نامه

  نحوه ارائه کنفرانس و دفاع از پایان نامه ارائه, پایان نامه, کنفرانس رفتن به سایت اصلی نحوه ارائه کنفرانس و دفاع از پایان نامه جلسه دفاع از پایان نامه برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد یا کنفرانس های دانشجویی معمولاً یک موضوع…

 • تحقیق در مورد شکلات فرمند 178 ص

  تحقیق در مورد شکلات فرمند 178 ص 178, تحقیق, تحقیق در مورد شکلات فرمند 178 ص, دانلود تحقیق در مورد شکلات فرمند 178 ص, شکلات, شکلات فرمند 178 ص, ص, فرمند, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شکلات…

 • پاورپوینت در مورد پاتولوژی استان کرمان

  پاورپوینت در مورد پاتولوژی استان کرمان استان, پاتولوژی, پاتولوژی استان کرمان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پاتولوژی استان کرمان, دانلود پاورپوینت در مورد پاتولوژی استان کرمان, کرمان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پاتولوژی استان کرمان لینک دانلود و…