مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
حاکمیت شرکتی, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت, ساختار مالکیت, مالکیت نهادی, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت, نظر

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 45 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏فص‏ل دوم….‏…………………………………………………………………….ادبیات و چارچوب نظری تحقیق17‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏ارزش شرکت‏،‏ ‏ساختار مالکیت‏،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی‏1-2 مقدمه‏هدف ‏اصل‏ی ‏گزارشگر‏ی ‏مال‏ی ‏كمك ‏به ‏استفاده ‏كنندگان، ‏به ‏ويژه ‏سرمايه ‏گذاران ‏در ‏تصميم ‏گير‏ی ‏ها‏ی ‏اقتصاد‏ی ‏است ‏و ‏ارزياب‏ی ‏بازده ‏سهام ‏، ‏مبنا‏ی ‏اصل‏ی ‏تصميمات ‏اقتصادی ‏سرمايه ‏گذاران ‏قرار ‏مي ‏گيرد.‏با ‏توجه ‏به ‏جنبه ‏ها‏ی ‏اقتصادی ‏اطلاعات،گزارشگری ‏مالی ‏و ‏سيستم ‏حسابداری ‏نقش ‏حياتی ‏را ‏در ‏بازار ‏سرمايه ‏ايفا ‏می ‏كند. ‏هدف ‏اصلی ‏گزارشگری مالی ‏تأمين ‏نيازهای ‏اطلاعاتی ‏سرمايه ‏گذاران ‏است. ‏سرماي‏ه ‏گذاران ‏و ‏استفاده ‏كنندگان ‏با ‏استفاده ‏از ‏اطلاعات ‏حسابداری‏ ‏عملكرد ‏آتی ‏شركت ‏را ‏پيش ‏بينی ‏و ‏از ‏آن ‏برای ‏ارزشگذاری ‏شركت ‏استفاده ‏می ‏كنند . ‏هرگونه ‏اطلاعات‏ی ‏كه ‏به ‏سرمايه ‏گذاران ‏و ‏تصميم ‏گيرندگان ‏در ‏ارزياب‏ی ‏منافع ‏ومخاطرات ‏آت‏ی ‏يك ‏داراي‏ی ‏يار‏ی ‏رساند، ‏مربوط‏ ‏درنظر ‏گرفته ‏م‏ی ‏شو‏د ‏(جنکینز وهمکاران،2004). ‏اطلاعات‏ی ‏مربوط ‏تلق‏ی‏ ‏م‏ی ‏شوند ‏كه ‏بر ‏تصميمات ‏اقتصاد‏ی ‏استفاده ‏كنندگان ‏در ‏ارزياب‏ی ‏رويدادها‏ی ‏گذشته، ‏حال ‏يا ‏آينده، ‏تأييد‏ ‏يا‏ ‏تصحيح ‏ارزيا‏بی ‏ها‏ی ‏گذشته ‏آنها ‏مؤثر ‏واقع ‏شوند‏(استانداردهای حسابداری ایران،1386).‏تركيب ‏سهامداران ‏شركت ‏ها‏ی ‏مختلف ‏، ‏متفاوت ‏است . ‏بخش‏ی ‏از ‏مالكيت ‏شركت ‏ها ‏دراختيار ‏سهامداران ‏جزء ‏و ‏اشخاص ‏حقيق‏ی ‏قرار ‏دارد . ‏اين ‏گروه ‏برا‏ی ‏نظارت ‏بر ‏عملكرد‏ ‏مديران ‏شركت ‏عمدتاً ‏به ‏اطلاعات ‏در ‏دسترس ‏عموم ‏، ‏همانند ‏صورت ‏ها‏ی ‏مال‏ی ‏منتشره ‏اتكاء‏ ‏م‏ی ‏كنند. ‏اين ‏در ‏حال‏ی ‏است ‏كه ‏بخش ‏ديگر‏ی ‏از ‏مالكيت ‏شركت ‏ها ‏در ‏اختيار ‏سهامداران‏ ‏حرفه ‏ا‏ی ‏عمده ‏قرار ‏دارد ‏كه ‏بر ‏خلاف ‏گروه ‏سهامداران ‏نوع ‏اول، ‏اطلاعات ‏داخل‏ی ‏با ‏ارزش‏ ‏درباره ‏چشم ‏اندازها‏ی ‏آ‏ت‏ی ‏و ‏راهبردها ‏ی ‏تجار‏ی ‏و ‏سرمايه ‏گذار‏ی ‏ها‏ی ‏بلند ‏مدت ‏شركت ‏، ‏ازطريق ‏ارتباط ‏مستقيم ‏با ‏مديران ‏شركت ‏در ‏اختيار ‏ايشان ‏قرار ‏م‏ی ‏گيرد ‏(نوروش ،ابراهیمی کردلر،1384). ‏سرما ‏يه ‏گذاران‏ ‏نهاد‏ی‏، ‏سرمايه ‏گذاران ‏بزرگ ‏ن‏ظ‏ير ‏بانك ‏ها، ‏شركت ‏ها‏ی ‏بيمه ‏و ‏شركت ‏ها‏ی ‏سرمايه ‏گذار‏ی‏ ‏هستند. ‏عموماً ‏اين ‏گونه ‏تصور ‏م‏ی ‏شود ‏كه ‏حضور ‏سرما ‏يه ‏گذاران ‏نها‏د ‏ی ‏ممكن ‏است ‏به‏ ‏تغيير ‏رفتار ‏شركت ‏ها ‏منجر ‏شود ‏اين ‏امر ‏ا‏ز ‏فعا ‏ليتها‏ی ‏نظار‏تی ‏كه ‏ا ‏ين ‏سرما ‏يه ‏گذاران ‏انجام‏ ‏م‏ی ‏دهند، ‏نشأت ‏م‏ی ‏گيرد‏ (بوشی ،1998) .
 

 • تربیت چیست

  تربیتتربیت چیستچیستدانلود تربیت چیست رفتن به سایت اصلی تربیت چیست لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 14 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام…

 • پاورپوینت در مورد تحقیق درباره بررسی و ارزیابی بهره وری از نیروی انسانی

  پاورپوینت در مورد تحقیق درباره بررسی و ارزیابی بهره وری از نیروی انسانی ارزیابی, از, بررسی, بهره, پاورپوینت در مورد تحقیق درباره بررسی و ارزیابی بهره وری از نیروی انسانی, تحقیق, تحقیق درباره بررسی و ارزیابی بهره وری از نیروی…

 • پاورپوینت در مورد کارایی بازار سرمایه

  پاورپوینت در مورد کارایی بازار سرمایه بازار, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کارایی بازار سرمایه, دانلود پاورپوینت در مورد کارایی بازار سرمایه, سرمایه, کارایی, کارایی بازار سرمایه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کارایی بازار سرمایه لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مکان دعا

  تحقیق در مورد مکان دعا تحقیق, تحقیق در مورد مکان دعا, دانلود تحقیق در مورد مکان دعا, دعا, مکان, مکان دعا, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مکان دعا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

  پاورپوینت در مورد رسیدگی به اطلاعات مالی آتی آتی, اطلاعات, به, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رسیدگی به اطلاعات مالی آتی, دانلود پاورپوینت در مورد رسیدگی به اطلاعات مالی آتی, رسیدگی, رسیدگی به اطلاعات مالی آتی, مالی, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد نظام های کنترل،تعاریف و کارکردها

  پاورپوینت در مورد نظام های کنترل،تعاریف و کارکردها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظام های کنترل, تعاریف, تعاریف و کارکردها, دانلود پاورپوینت در مورد نظام های کنترل, کارکردها, کنترل, مورد, نظام, نظام های کنترل, های, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • تحقیق در مورد روشي براي تعيين قطر پنبه 13 ص

  تحقیق در مورد روشي براي تعيين قطر پنبه 13 ص 13, براي, پنبه, تحقیق, تحقیق در مورد روشي براي تعيين قطر پنبه 13 ص, تعيين, دانلود تحقیق در مورد روشي براي تعيين قطر پنبه 13 ص, روشي, روشي براي تعيين…

 • پاورپوینت در مورد مراحل غنی سازی اورانیوم

  پاورپوینت در مورد مراحل غنی سازی اورانیوم اورانیوم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مراحل غنی سازی اورانیوم, دانلود پاورپوینت در مورد مراحل غنی سازی اورانیوم, سازی, غنی, مراحل, مراحل غنی سازی اورانیوم, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مراحل…

 • پاورپوینت در مورد ترموديناميك يك سيستم كاپيلير

  پاورپوینت در مورد ترموديناميك يك سيستم كاپيلير پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ترموديناميك يك سيستم كاپيلير, ترموديناميك, ترموديناميك يك سيستم كاپيلير, دانلود پاورپوینت در مورد ترموديناميك يك سيستم كاپيلير, سيستم, كاپيلير, مورد, يك رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ترموديناميك…

 • مقاله شرکت تضامنی

  تضامنیدانلود مقاله شرکت تضامنیشرکتشرکت تضامنیمقالهمقاله شرکت تضامنی رفتن به سایت اصلی مقاله شرکت تضامنی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه  قسمتی از متن…